ساعات کاری

  • شنبه      -08:00 الی 17:00
  • یکشنبه  -14:00 الی 08:00
  • دوشنبه  -08:00 الی 16:30
  • سه شنبه-08:00 الی 16:00
  • چهارشنبه-00:00 الی 00:00
  • پنج شنبه -08:00 الی 12:00
  • جمعه       -08:00 الی 00:00
  • توضیحات: متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط توضیحات متن تو

معرفی کتابخانه


كتابخانۀ مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران بزرگترين كتابخانۀ دانشگاهي ايران است و مجموعه‌اي غني و گسترده از منابع گوناگون در زمينه‌هاي مختلف علوم و فنون و ادب را در برمي‌گيرد . اين كتابخانه در كنار كتابخانه‌هاي تخصصي دانشكده‌ها كه هر يك برحسب نيازهاي علمي و آموزشي ويژة خود به وجود آمده‌اند، بيشتر به امر پژوهش اختصاص دارد و به گردآوري آثار مربوط به مطالعات اسلام‌شناسي، ايران‌شناسي و شرق شناسي مي‌پردازد .
هستة اصلي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران در سال 1328 ، با مجموعۀ اهدايي سيد محمد مشكوه، استاد دانشگاه تهران، شامل 1329 جلد نسخة خطي، تشكيل گرديد. بناي فعلي كتابخانه، در يكم مهرماه سال 1350 گشايش يافت. در طول اين مدت، امور فني كتابخانه، ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي جهان، انتخاب و به كار گماردن كتابداران متخصص، در زيرزمين سازمان مرکزي، و زيرزمين دانشكدة علوم و اتاق‌هاي مسجد دانشگاه انجام مي‌شد .در سال 1353 ، به منظور گردآوري و نگهداري و سازمان‌دهي انتشارات غيركتابي كه از سازمان‌ها ، وزراتخانه‌ها ، دانشگاه‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و مؤسسات و مراكز داخل و خارج از كشور به كتابخانة مركزي اهدا مي‌شد ، «مركز اسناد» كتابخانه داير گشت و نام آن به كتابخانة مركزي افزوده شد . ادامه معرفی ...
ادامه ...
ادامه ...